Onderwijs

Brandveiligheid in het onderwijs kent een specifiek risicoprofiel. Anders dan bij ‘gewone’ gebouwen ligt het risico op brand daar ongeveer 50 keer hoger. De oorzaak van de incidenten is in ruim 30% van de gevallen brandstichting of het spelen met vuur (ook tijdens de les). Daarnaast zijn er natuurlijk de risicovolle onderhoudswerkzaamheden (ook al zijn die vaak gepland tijdens de vakanties) en wat te denken van de schoolfeesten!

BCN Brandwachten zijn voor de inzet in het onderwijs dan ook getraind op risico’s die voortkomen uit (jeugdig) menselijke gedrag. En het communiceren met de doelgroep. Vanzelfsprekend hebben ze kennis van BHV, EHBO en Blusmiddelen.