Water

De veiligheid in de scheepvaart is goed gereguleerd. Naast Europese en nationale wet- en regelgeving zijn er voorschriften van de klassenbureau ’s, de expertise bureau’s, verzekeraars en verladers coöperaties. Een belangrijke ontwikkeling is eveneens de verduurzaming van de scheepvaart. Er zullen daartoe veel technische aanpassing aan de bestaande schepen gaan plaatsvinden. Met de nodige kans op brandgevaarlijke situaties.

BCN levert voor de scheepvaart mangatwachten en heetwerkwachten. Voor meer complexe opdrachten werken we met (ex-)marinemensen waarmee BCN via de AVOM contact onderhoudt.